Đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đối với lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu

Để tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cần lưu ý một số nội dung như sau:

1. Về đăng ký tài khoản

          Cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trước khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến về lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu thì phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Cách thức đăng ký tài khoản của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử hoặc thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID phải là người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2).

Cổng dịch vụ công quốc gia

2. Về đăng ký chữ ký số

Hoạt động đăng ký chữ ký số của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong đó:

- Đăng ký chữ ký số của cơ quan, tổ chức nhà nước thì thực hiện đăng ký chứng thư số tại Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

 - Thủ tục đăng ký chữ ký số đối với tổ chức, doanh nghiệp thì người đại diện tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được niêm yết tại Cổng Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ thông tin và truyền thông để thực hiện hoặc truy cập đường link cung cấp phần mềm ký số: của Ban Cơ yếu Chính phủ: https://ca.gov.vn/tai-phan-mem#/page/taitainguyen/PM

3. Về chứng thực điện tử giấy tờ, tài liệu

Cá nhân, Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nếu thành phần hồ sơ không phải là tài liệu điện tử (theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử), thành phần hồ sơ chưa được số hoá, lưu giữ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin thì giấy tờ, tài liệu phải được chứng thực điện tử từ bản gốc hoặc bản chính.

- Thủ tục chứng thực điện tử được thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực bản sao điện tử online qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ đường link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Cổng dịch vụ công Bộ Công an

4. Về nộp hồ sơ trực tuyến

- Sau khi cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tài khoản, chữ ký số, chứng thực điện tử giấy tờ, tài liệu theo đúng quy định thì thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 2: Chọn thủ tục cần thực hiện và tiến hành kê khai thông tin theo mẫu e-form, nộp các bản sao giấy tờ tài liệu điện tử hoặc đã được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (nếu có).

Bước 3: Nhận thông báo về việc tiếp nhận, không tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ của từ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công để được hướng dẫn thực hiện.

- Đối với thành phần hồ sơ có tài liệu chưa được ký số hoặc là bản sao chưa được chứng thực điện tử, ghi nhận tính pháp lý thì đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các thành phần hồ sơ nêu trên qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc gửi lại bản điện tử hợp lệ qua cổng dịch vụ công trước khi nhận kết quả./.

Hồng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất