Hội nghị thúc đẩy Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số trong Công an nhân dân

Tham d Hi ngh có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang và đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số Bộ Công an; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Hi ngh được tổ chức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành; Công an cấp huyện, xã trên toàn quốc.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường lớn của Bộ Công an

       Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BCA ngày 20/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 luật; trình Chính phủ ban hành 02 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 05 thông tư phục vụ công tác chuyển đổi số của lực lượng CAND. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành 10 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (ban hành mới 14 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 68 thủ tục; bãi bỏ 10 thủ tục, 100% thủ tục đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an; 05 quyết định ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính). Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo.

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Về hoàn thiện hạ tầng, mạng truyền dẫn cáp quang dùng riêng ngành Công an từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại gồm 03 trung tâm vùng Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh với trên 12.477 kênh truyền dẫn quang phục vụ kết nối mạng máy tính từ các đơn vị trực thuộc Bộ đến Công an địa phương xuyên suốt 04 cấp Công an.

Đối với nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư, để hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với vai trò Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ thường xuyên đánh giá kết quả công tác làm sạch dữ liệu và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP của 63 địa phương. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành; 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN); 03 doanh nghiệp viễn thông; 63 địa phương. Tiếp nhận 1.496.625.675 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin. Đồng bộ thành công thông tin làm giàu của 720.989.317 bản ghi vào dữ liệu dân cư đối với 91 trường thông tin.

Về triển khai dịch vụ công, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công theo Quyết định 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (vượt tiến độ Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2025). Trong năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết trên 67 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 85,18% (tăng 71,06% so với năm 2022). Trong đó, tất cả các địa phương, lĩnh vực thủ tục hành chính đều có tỷ lệ trực tuyến trên 50%. Riêng 02 dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân chi khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ phát triển công dân số, phát triển kinh tế, xã hội số, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước Công dân gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc. 100% công dân được cấp số định danh cá nhân. Đã thu nhận trên 74,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, trên 30 triệu tài khoản định danh điện tử, kích hoạt trên 53,1 triệu tài khoản định danh điện tử...               

Th trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những kết quả đạt được trong triển khai Đề án 06/CP và chuyển đổi số của lực lượng CAND là sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn lực lượng CAND và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương. Th tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các bộ, ngành địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo. Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Đề án 06/CP; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Điều hành thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đề nghị Công an TP. Hà Ni, TP. H Chí Minh, Cn Thơ, Bình Định, Bạc Liêu, Quảng Trị, Bình Phước, Quảng Ninh và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tập trung đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND. Theo đó, đại biểu Công an các đơn vị, địa phương phát biểu tham luận đã nêu bật những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND thời gian tới như: Tiếp tục tập trung xử lý các điểm nghẽn; bố trí nguồn ngân sách thường xuyên đảm bảo thúc đẩy việc triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung xây dựng và hệ thống hoá hạ tầng viễn thông, cơ yếu; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên sâu về an ninh mạng đối với Công an địa phương…  

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội nghị.

 phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND, đồng thời khẳng định, lực lượng CAND đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong, giữ vai trò dẫn dắt trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng xã hội số, công dân số. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong lộ trình triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong lực lượng CAND. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2024 theo lộ trình, kế hoạch đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, Cấp uỷ, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã phải nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể mọi phương thức, hoạt động của con người dựa trên các công nghệ số. Hoạt động của lực lượng CAND không ngoài xu thế này, trước tiên phải chuyển tư duy, hành động từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, tập trung giải quyết từng vấn đề “cốt lõi”, điểm nghẽn để thúc đẩy Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND.

Toàn cảnh Hội nghị

B trưởng Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần phát huy hơn nữa vai trò thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND trên cả 2 phương diện: Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Bộ tham gia Tổ Công tác Đề án 06/CP, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc gia và tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP, Chuyển đổi số của Bộ Công an trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND. Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị, Giám đốc Công an các địa phương tăng cường phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và các trường CAND tổ chức các lớp  tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ triển khai Đề án 06/CP và Chuyển đổi số, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ nội ngành, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, công dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất