Tin hoạt động

SƠ KẾT 9 THÁNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TẠI ĐỊA BÀN XÃ VẦY NƯA, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 29/5/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “xã điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người” tại địa bàn xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình.