Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 05/7/2023, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình triển khai Đề án 06 tại Bộ KH&ĐT. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cùng các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 và các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT… 

Trình bày báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ KH&ĐT cho biết, trong quá trình triển khai Đề án 06, lãnh đạo Bộ KH&ĐT luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ KH&ĐT, dành mọi nguồn lực, ưu tiên hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ, đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ tháng 5/2022; Kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&ĐT phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính từ tháng 4/2023; Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án theo quy định, đã ban hành 4 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện việc đôn đốc thường xuyên các bộ, ngành, địa phương bố trí vốn đầu tư triển khai Đề án 06.

Đồng chí Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh -Bộ KH&ĐT

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát, chuẩn hoá, điện tử hoá mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hoá; Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&ĐT với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tham luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo thực trạng triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 tại đơn vị mình. Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất các phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06, cụ thể như: Tổ chức rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06; tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ cho việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện Đề án 06 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời khẳng định việc chuyển đổi số là xu thế tất yếu của xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lộ trình của các nhiệm vụ để thấy được những phần việc còn chậm, nhanh chóng hoàn thiện theo tiến độ chung của Đề án 06. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề xuất đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tham gia Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ KH&ĐT chủ trì tổ chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu chung, là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất hiện nay. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc triển khai Đề án 06 đóng vai trò trọng tâm, mang tính quyết định trong quá trình thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã phối hợp tốt với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&ĐT. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc 

Việc bố trí nguồn lực có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến độ triển khai Đề án 06, do đó, để đảm bảo cho việc triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị Tổ Công tác triển khai Đề án 06 có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc bố trí vốn triển khai Đề án 06 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 trong trường hợp không bố trí kịp thời vốn đầu tư làm chậm tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất