Bản tin

Đào tạo nguồn nhân lực Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ về hệ thống an ninh mạng cho cán bộ công tác tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.