Hành trình của những người lính cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH Công an Quảng Bình