Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói chuyện khoa học tại học viện chính trị CAND | ANTV