Giới thiệu Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

 

          Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

          Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội

          Điện thoại: 069. 2321397

          Email: 

         Website: https://canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn

          Cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh: huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Điện thoại: 069.2336232

          Fax: 069.2336232.

 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là đơn vị trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước  các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; tham mưu Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tụ xã hội thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (trừ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Quốc phòng quản lý), quản lý trật tự công cộng, công tác phản ứng nhanh theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng; xây dựng, quản lý, khai thác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

 

* Các đơn vị trực thuộc:

- Phòng Tham mưu

- Phòng Chính trị, hậu cần

- Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú

- Phòng Hướng dẫn cấp, quản lý căn cước công dân và tàng thư căn cước công dân

- Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu

- Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

- Phòng Hướng dẫn Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh

- Phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã về an ninh trật tự

- Phòng Hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Trung tâm căn cước công dân quốc gia

- Trung tâm quản trị điều hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.