Hỏi đáp


Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Lĩnh vực hỏi Người hỏi Trạng thái
1 Quy định về chứng thực CMND mới Chứng minh nhân dân Bùi Đức Nhân Xem trả lời
2 Tôi muốn làm lại CMND cho đúng với bằng cấp của mình Chứng minh nhân dân Trần Văn Luyến Xem trả lời
3 Đăng ký thường trú tại chùa Đồng kỵ có được không? Cư trú Trần Văn Huy Xem trả lời
(Tổng số: 3 câu hỏi)