ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

       Ngày 22/3/2021 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Tại buổi Lễ đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ

          Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân của Đại tá Phạm Công Nguyên. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trên cương vị là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, đồng chí Phạm Công Nguyên tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy - Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ đối với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân…; nghiên cứu, thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định cho 02 đồng chí Cục trưởng

Dvcuong