Tin hoạt động

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ

Ngày 31/8/2018, tại hội trường Bộ Công an - 47 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ