Tin hoạt động

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm về quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư góp phần phòng, chống tội phạm và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2017

Ngày 11/5/2018 tại Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình điểm về quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư góp phần phòng, chống tội phạm và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2017