Tin hoạt động

ĐẢNG ỦY CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

Sáng ngày 05/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, đại diện lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy CATW; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Cục; cấp ủy, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Cục và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH