Chi tiết văn bản

 CHỈ THỊ 07/CT-TTG NĂM 2017 VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

MENU VĂN BẢN