Chi tiết văn bản

 THÔNG TƯ 40/2019/TT-BCA SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 07/2016/TT-BCA HƯỚNG DẪN LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH 137/2015/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

MENU VĂN BẢN