Chi tiết văn bản

 Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/05/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí cư trú, cấp chứng minh nhân dân

MENU VĂN BẢN