Chi tiết văn bản

 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

MENU VĂN BẢN