Thư viện video

Dịch vụ công mức độ 4 trực tuyến đối với lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội
  05/07/2019 63

Dịch vụ công mức độ 4 trực tuyến đối với lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói chuyện khoa học tại học viện chính trị CAND | ANTV
  28/03/2019 1789

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói chuyện khoa học tại học viện chính trị CAND | ANTV

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến tận nhà làm CMND cho người dân
  28/03/2019 4476

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến tận nhà làm CMND cho người dân

Tuổi trẻ cảnh sát quản lý hành chính tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
  08/03/2019 3089

Tuổi trẻ cảnh sát quản lý hành chính tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trong tình hình mới | ANTV
  07/03/2019 3142

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trong tình hình mới | ANTV