Tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc lĩnh vực quản lý con dấu, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lỹ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thực hiện Quyết định 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, từ ngày 17/10/2023 đến ngày 29/10/2023, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc lĩnh vực quản lý con dấu, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lỹ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho Công an các địa phương.

Đại tá Hoàng Lợi, Phó Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự giảng bài tại Lớp tập huấn

Việc tập huấn được chia thành 5 lớp, diễn ra trong thời gian 13 ngày (từ ngày 17/10/2023 đến ngày 29/10/2023) tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Tham gia lớp tập huấn, CBCS Công an các địa phương đã được Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH truyền đạt, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; kỹ năng, phương pháp giải quyết thủ tục hành chính trên cả 03 lĩnh vực: Quản lý con dấu, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thượng tá Bùi Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu tổng hợp giảng bài tại Lớp tập huấn

CBCS Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hướng dẫn học viên tham gia Lớp tập huấn các thao tác, kỹ năng sử dụng phần mềm

Việc xây dựng phần mềm dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của 03 lĩnh vực: (1) Quản lý con dấu; (2) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; (3) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và kịp thời tổ chức tập huấn cho CBCS Công an các địa phương sử dụng các phần mềm nêu trên nhằm giúp cho CBCS Công an các địa phương nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phần mềm, góp phần thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Sau khi tham gia Lớp tập huấn, CBCS Công an các địa phương đã được tập huấn có trách nhiệm hướng dẫn cho CBCS thực hiện nhiệm vụ thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an cấp huyện, Công an cấp xã (nếu có)./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất