Mức độ 2
Cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 • Trực tiếp

 • Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho người được tổ chức, doanh nghiệp cử đến nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc kê khai chưa chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản lý do không tiếp nhận.

 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.


  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.


a


Không


Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị, trong đó nêu cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa, phương tiện vận chuyển; Bản chính: 1
Bản sao:
Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản chính:
Bản sao: 1
Giấy giới thiệu của người đến liên hệ. Bản chính: 1
Bản sao:
Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân Bản chính:
Bản sao: 1

Theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, cụ thể: a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa thì được xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa; b) Pháo hoa xuất khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng trên từng loại pháo hoa.

 • Nghị định 137/2020/NĐ-CP Số: 137/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 23/2019/TT-BTC Số: 23/2019/TT-BTC

 • Thông tư 218/2016/TT-BTC Số: 218/2016/TT-BTC • Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Dịch vụ công khác

Đăng ký thường trú

Đăng ký, Quản lý cư trú / Mức độ 2

Đăng ký tạm trú

Đăng ký, Quản lý cư trú / Mức độ 2

Khai báo tạm vắng

Đăng ký, Quản lý cư trú / Mức độ 2

Xóa đăng ký thường trú

Đăng ký, Quản lý cư trú / Mức độ 2

Thông báo lưu trú

Đăng ký, Quản lý cư trú / Mức độ 2

Mới nhất

Xem nhiều nhất