Cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu ADN để chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu Căn cước

Luật Căn cước được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Để phục vụ triển khai Luật Căn cước vào ngày 01/7/2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an công bố cơ quan, tố chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu ADN đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu Căn cước khi công dân có yêu cầu là:
Phòng xét nghiệm di truyền Genestory trực thuộc Công ty cổ phần Genestory (số giấy phép hoạt động: 2872/HNO-GPHD);
Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Century, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phòng xét nghiệm di truyền Genestory trực thuộc Công ty cổ phần Genestory đáp ứng được các tiêu chí theo Quyết định số 4556/QĐ-BCA-H09 ngày 21/6/2024 của Bộ Công an quyết định phê duyệt tạm thời quy định kỹ thuật sinh trắc học ADN nhận diện cá thể người để phục vụ triển khai Luật Căn cước và các tiêu chí về việc kết nối đến Cơ sở dữ liệu Căn cước.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an sẽ tiếp tục công bố cơ quan, tố chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu ADN đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu Căn cước để phục vụ Nhân dân./.

                 Ban biên tập

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất