Công an xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên khắc phục mọi khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Tuy điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, với 2 phòng làm việc nhỏ được bố trí trong trụ sở UBND xã và thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, trong những năm qua, lực lượng Công an xã Tống Trân đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với cán bộ, công chức xã, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn xã Tống Trân.

Lực lượng Công an xã Tống Trân ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn

Để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Tống Trân đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã Tống Trân ban hành Nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, cấp uỷ chi bộ, các thôn và Nhân dân trên địa bàn nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng và triển khai bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức ký cam kết đến các cơ sở doanh nghiệp, trường học và Nhân dân trên địa bàn xã về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời tổ chức hướng dẫn Nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tham gia phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác bảo đảm ANTT của địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức người dân, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân.

Công an xã Tống Trân cùng với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự, Công an xã Tống Trân triển khai nhiều biện pháp, xây dựng kế hoạch công tác, duy trì phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trên địa bàn nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho Công an viên phụ trách các địa bàn để nắm tình hình, rà soát, xác định rõ các điểm nóng và đối tượng, từ đó kịp thời ngăn chặn và xử lý khi có tình huống xảy ra. Duy trì chế độ trực ban và thường xuyên tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, gây rối trật tự, nạn cờ bạc, nghiện ma tuý … 100% các thôn, xóm trên địa bàn xã đều đã xây dựng quy ước, giữ vững khối đại đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh góp phần phòng ngừa không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; Duy trì hoạt động của 05 tổ an ninh, 05 tổ hoà giải tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt mô hình “Toàn dân phòng ngừa đấu tranh xoá ma tuý” , phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xác định công tác đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng Công an xã Tống Trân đã chú trọng tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự để giải quyết ngay từ cơ sở; phối hợp với Công an huyện giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, tăng cường tuyên truyền Luật Cư trú, thành lập thêm các điểm khai báo tạm trú, tạm vắng ở các thôn, làm tốt công tác quản nhân khẩu, quản lý đối tượng… Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể Nhân dân, thời gian qua, tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Tống Trân giảm rõ rệt, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra cháy nổ; an ninh trật tự ổn định đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương, đời sống vật và chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất