Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai công tác Đảng năm 2024

Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy CATW, Văn phòng Đảng ủy CATW; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Cục; cấp ủy, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Cục và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2023, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy CATW, các chương trình công tác lớn của Bộ Công an để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung công tác đã đề ra theo đúng chương trình, kế hoạch; quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của Bộ “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả”, chủ đề năm 2023 của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH: “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” lãnh đạo đơn vị làm tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, giải pháp lớn, chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ Bộ đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác QLHC về TTXH; hoàn thành tốt các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch.

 Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 Thực hiện tốt vai trò thường trực tham mưu với Đảng ủy CATW, Lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Nghị quyết số 13 của Đảng CATW về thực hiện Đề án 06/CP, đặc biệt đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Cục; chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy CATW quyết định kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Bí thư, Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đề xuất kiện toàn các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Cục sau khi thực hiện Đề án số 19 và Phương hướng án số 01 của Bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy CATW.

Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho các đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Cục cho các đồng chí đảng viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 thuộc Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; biểu dương, ghi nhận những kết quả, đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư đề nghị: Đảng bộ Cục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; chú trọng triển khai thực hiện Đề án thành phần số 16 của Bộ Công an và Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; thực hiện tốt vai trò Thường trực Tổ Công tác Đề án 06/CP tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, chủ động trong công tác nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý đảng viên để kịp thời phòng ngừa vi phạm; góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất