Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày 08/12/2022, tại Hà Nội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra một số mặt công tác của phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Đoàn công tác kiểm tra tại phường Trương Định

Tại đây, Đoàn công tác đã kiểm tra việc tiếp nhận và trả hồ sơ, trả thẻ Căn cước công dân, tin báo tố giác tội phạm; công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Đề án 06; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ công thiết yếu được xác định trong Đề án 06; công tác thu thập nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, cấp định danh điện tử

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác đã được nghe một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện trên địa bàn như: khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc, khó khăn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân về việc sử dụng dịch vụ công thiết yếu; một số khó khăn khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa hệ thống dịch vụ công với phần mềm một cửa điện tử và phần mềm chuyên ngành… 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đề nghị công an Phường Trương Định thời gian tới cần tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, chủ động tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về hiệu quả và các nội dung của Đề án 06. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hạn chế thấp nhất việc người dân phải đi lại, kê khai thông tin nhiều lần. Tiếp tục chỉ đạo việc kết nối, khai thác, chia sẻ, cập nhật, bổ sung làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu quả, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cho người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực truyến trong giải quyết các thủ tục hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn cách làm thống nhất về những loại giấy tờ cá nhân mà người dân cần mang khi giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất