Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh pháo hoa

Chiều ngày 25/10/2022 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tổ chức họp đánh giá về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh pháo hoa. Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Bộ Tham mưu - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

­­­­Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì cuộc họp 

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về kết quả kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh pháo hoa nêu rõ: Việc kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Công ty TNHH hóa chất 21 theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các Phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 tiến hành kiểm tra 111 cửa hàng kinh doanh pháo hoa trên phạm vi toàn quốc. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số cửa hàng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo ANTT và phòng chống cháy nổ như: vướng mắc về thủ tục pháp lý trong việc ủy quyền của người đứng tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho người đại diện quản lý cửa hàng; thiếu phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; người quản lý và nhân viên bán hàng chưa được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn, chứng nhận phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; một số cửa hàng kết hợp kinh doanh pháo hoa với kinh doanh các mặt hàng khác.

Lãnh đạo Phòng hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo tại buổi làm việc

Trên cơ sở nội dung báo cáo kết quả kiểm tra và những tồn tại, hạn chế đối với các cửa hàng kinh doanh pháo hoa; đại diện Lãnh đạo Bộ Tham mưu - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 và các phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã trao đổi, thống nhất đưa ra các giải pháp để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh pháo hoa đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ; trong đó yêu cầu Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất thu hồi, không cung cấp pháo hoa đối với 08 cửa hàng vi phạm quy định về kinh doanh pháo hoa. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với những cửa hàng không đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh pháo hoa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đề nghị Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định trong quy trình sản xuất, kinh doanh pháo hoa, pháo hoa nổ. Đề nghị Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 quản lý chặt chẽ đối với các cửa hàng kinh doanh pháo hoa; đôn đốc, nhắc nhở đối với những cửa hàng còn tồn tại, hạn chế kịp thời khắc phục, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh pháo hoa. Các đơn vị cần chủ động phối hợp với Công an địa phương có cửa hàng kinh doanh pháo hoa tăng cường kiểm tra, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh pháo hoa, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất