Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến tại Công an phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, chiều ngày 06/10/2022, Đoàn Kiểm tra của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Công an Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra tại Công an Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH -Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra tại Công an Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tại Công an phường Nhân Chính, Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra đối với công tác rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; kiểm tra xác suất các trường hợp đã thu nhận hồ sơ CCCD nhưng thông tin sai lệch so với dữ liệu dân cư; công tác nhận và trả thẻ CCCD gắn chíp cho công dân; kết quả tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ đăng ký cư trú trên dịch vụ công trực tuyến; kết quả công tác làm sạch dữ liệu. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra tại Công an Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả Công an Phường Nhân Chính làm được trong thời gian qua, đồng thời, Đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới, Công an Phường Nhân Chính cần khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, Công an Quận Thanh Xuân, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, chủ động tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện. Gắn nội dung triển khai Đề án 06 với việc thực hiện chuyển đổi số năm 2022 để thực hiện đồng bộ, thống nhất, đem lại hiệu quả cao nhất; huy động các nguồn lực hiện có nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về hiệu quả và thực hiện các nội dung của Đề án 06/CP; tập trung rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, trang thiết bị phục vụ tập trung triển khai Đề án 06/CP; đẩy mạnh công tác tích hợp, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công tác làm sạch dữ liệu dân cư và thực hiện kịp thời chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06/CP. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất