Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

 

Đồng chí Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác QLHC về TTXH 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022; quán triệt một số nội dung cơ bản 2 Thông tư của Bộ Công an về công tác của Cảnh sát khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương để tham mưu, triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và quản lý về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đạt hiệu quả cao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021, pháo tăng 26,48%.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc hội nghị

Hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu nhận và cấp 65 triệu thẻ căn cước công dân trả cho công an địa phương; thu nhận trên 4,5 triệu tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, đã tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và tập trung tham mưu triển khai thực hiện với 5 nhóm tiện ích, hoàn thành 9/11 dịch vụ công thiết yếu; kết nối với 11 bộ, ngành, 12 địa phương; trong đó nhiều ứng dụng, dịch vụ công đạt được những tiện ích cho người dân, doanh, nghiệp, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục “gương mẫu đi đầu” trong triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân. Đã hoàn thành cung cấp 113/113 thủ tục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 
Đồng chí Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác QLHC về TTXH.

Đồng chí Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác QLHC về TTXH.

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận thẳng thắn trao đổi về những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhận diện, dự báo những thách thức sẽ diễn ra và đề xuất những giải pháp sáng tạo đột phá để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Tô Văn Huệ nêu rõ, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là vô cùng lớn, quan trọng, có tính chất bước ngoặt, mở ra một giai đoạn mới cho lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, khối lượng việc phía trước còn rất lớn; Do vậy  06 tháng cuối năm 2022, đòi hỏi toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ Bộ đến địa phương phải triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục vận hành hiệu quả, đồng bộ cơ sở dữ liệu dân cư; tăng cường công tác quản lý cư trú gắn với làm sạch dữ liệu dân cư; thường xuyên cập nhật bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực QLHC về TTXH…; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất