Tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử

Việc xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc đăng nhập hệ thống và tham gia dịch vụ công trực tuyến, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, công dân số; đáp ứng yêu cầu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Cuộc họp do Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định chủ trì và có sự tham gia của đại diện 21 bộ, ngành có liên quan. Cuộc họp đã có nhiều ý kiến tham gia rất chất lượng, có cơ sở lỹ luận và thực tiễn, trong đó các đại biểu đã tập trung vào các nội dung đánh giá về sự cần thiết ban hành Nghị định, trao đổi về bố cục, nội dung cơ bản của Nghị định; đối tượng cấp tài khoản định danh điện tử; mô hình của hệ thống định danh và xác thực điện tử; các thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Nghị định; quy định về phí và lệ phí khi thực hiện định danh và xác thực điện tử… 

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đều thống nhất việc xây dựng và ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử là rất cần thiết; bố cục, nội dung của dự thảo Nghị định đã cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của đại diện các bộ, ngành và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng các quy định tại Nghị định phải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, có thể triển khai thực hiện được ngay. Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Nghị định khẩn trương phối hợp với đơn vị chức năng để thẩm định dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký, ban hành./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất