Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân
Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 trong Công an nhân dân (CAND). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 09/8/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đến cấp xã để sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án 06. Hội nghị một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ trong chỉ đạo Đề án 06, khẳng định vai trò quan trọng mang tính quyết định của lực lượng Công an trong thực hiện Đề án 06; xác định thực hiện Đề án là một trong những nội dung đột phá để thực hiện chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06 cũng như những phần việc, trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung đánh giá sâu về công tác làm sạch dữ liệu dân cư và duy trì bổ sung, cập nhật dữ liệu; việc cấp trả Căn cước công dân, thông báo mã số định danh cá nhân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân…chỉ rõ những tồn tại, hạn chế gắn với trách nhiệm của các cấp Công an và triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài; gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng phục vụ phòng, chống tội phạm; bảo đảm đúng tiến độ việc thực hiện mục tiêu xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023 theo quy định của Luật Cư trú (sửa đổi). 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của lực lượng CAND; về các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, đường truyền, bảo mật, kinh phí, phương tiện, nguồn nhân lực… Bên cạnh đó, đánh giá vai trò thường trực của Trưởng Công an 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Đề án 06 tại địa phương; mối quan hệ phối hợp với từng ngành ở địa phương, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện Đề án 06. 

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Kế hoạch số 56 ngày 11/02/2022 của Bộ Công an trong triển khai Đề án 06 trong CAND và những giải pháp trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an nêu rõ: Theo Đề án 06, Bộ Công an có nhiệm vụ cung cấp 11/25 dịch vụ công thiết yếu, đến nay đã hoàn thành tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 9/11 dịch vụ công, đồng thời mở rộng thực hiện 187/224 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng CAND, trong đó mở rộng phân cấp đến tận cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện. Việc triển khai, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị, địa phương lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số vẫn được các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Bước đầu đã đạt một số kết quả nhất định như đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến; cấp hộ chiếu phổ thông online; đăng ký, cấp biển số xe mô tô tại cấp xã… được quần chúng nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh đó, kết quả triển khai thực hiện cung cấp dich vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú từ khi Đề án được ban hành, tính đến nay, tổng số yêu cầu của công dân là 960.169 hồ sơ, trong đó đã được tiếp nhận 883.827 hồ sơ, đã trả kết quả 867.858 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 98,2%. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đại diện Công an các đơn vị địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như kiến nghị những giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn, lĩnh vực, đơn vị được phụ trách. Tại Hội nghị, 15 địa phương đã gửi tham luận với 21 kiến nghị đề xuất trên nhiều nhóm, lĩnh vực khác nhau.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương từ cấp Cục đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai Đề án 06 trong 6 tháng qua. Các nhiệm vụ của Đề án đã được triển khai quyết liệt theo đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND; được Chính phủ và các ngành ghi nhận, đánh giá cao, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã; cấp hộ chiếu qua mạng...

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc quyết tâm thực hiện Đề án không những là nhiệm vụ chính trị mà còn là danh dự của lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Việc thực hiện Đề án 06 sẽ tiếp tục khẳng định rõ sự cống hiến của lực lượng Công an đối với đất nước, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện cách mạng 4.0 đang phát triển như hiện nay. Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đẩy nhanh tiến độ các công việc để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023 theo đúng quy định của Luật Cư trú (sửa đổi). Đối với những trường hợp thu sổ hộ khẩu do điều chỉnh thông tin thì phải tạo điều kiện tối đa cấp giấy chứng nhận tạm thời cho nhân dân, tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp Căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/9/2022. Tiếp tục tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo vấn đề pháp lý; an ninh, an toàn đường truyền và bảo mật nghiêm ngặt từ Trung ương tới cơ sở; bảo đảm các điều kiện thực hiện Đề án như tài chính; nguồn nhân lực; công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; tăng cường hợp tác quốc tế... 

Các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tham luận tại Hội nghị.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất