Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, để nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho đội ngũ cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an địa phương, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ các Phòng  nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (30, 31/5/2023) tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Toản, Phó Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH dự, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Toản, Phó Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo giảng bài tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí học viên đã được đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Toản, Phó Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính  phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; Những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung của Kế hoạch 105/KH-BCA của Bộ Công an.

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ các Phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã được tiếp thu, nghiên cứu sâu hơn nội dung các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất