Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo chuyên đề tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Bồi dưỡng kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo các cấp trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) là một chủ trương lớn và đúng hướng của lãnh đạo Bộ Công an, đã được thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được những kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường năng lực chiến đấu cho lực lượng CAND.       

Ngày 14/6/2023, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Những vấn đề mới trong tổ chức chỉ đạo, quản lý nhà nước về TTATXH” tại Học viện Cảnh sát nhân dân đối với Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND mở tại Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao đổi với Lớp bồi dưỡng

Tại buổi báo cáo chuyên đề, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã giới thiệu và nêu lên những vấn đề mới, những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLHC về TTXH như: Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý cư trú; Công tác cấp, quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công tác Cảnh sát khu vực; Công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống tội phạm; Thực hiện công tác chuyển đổi trạng thái làm việc từ “thủ công” sang “công nghệ”, từ “truyền thống” sang “hiện đại”.

Kết thúc buổi báo cáo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã dành thời gian lắng nghe, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Công an địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ công tác QLHC về TTXH; đồng thời cũng đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất