Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
60/2021/TT-BCA
Còn hiệu lực
Bộ Trưởng: Tô Lâm
15/05/2021
Thông tư
An ninh trật tự
File đính kèm

Văn bản khác

Thông tư quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

Thông tư 56/2021/TT-BCA / Ngày ban hành: 15/05/2021 / Hiệu lực: 01/07/2021

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

Quyết định 21/2019/QĐ-TTg / Ngày ban hành: 19/06/2019

Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Thông tư 73/2021/TT-BCA / Ngày ban hành: 29/06/2021 / Hiệu lực: 14/08/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Nghị định 62/2021/NĐ-CP / Ngày ban hành: 29/06/2021 / Hiệu lực: 01/07/2021

Luật cư trú

Luật 68/2020/QH14 / Ngày ban hành: 13/11/2020

Mới nhất

Xem nhiều nhất