Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tổ chức Hội thảo với các đơn vị, địa phương và các bộ, ngành tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vừa qua ngày 05/5 và ngày 09/5/2023, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức Hội thảo với các Cục nghiệp vụ, Công an một số địa phương và 12 cơ quan thuộc các bộ, ngành liên quan. Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH dự và chủ trì 02 Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 16 Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an 05 địa phương và 12 cơ quan bộ, ngành.

Đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH dự, chủ trì Hội thảo

Tại 02 Hội thảo, Công an 16 Cục nghiệp vụ, Công an 05 địa phương (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai) và 12 cơ quan thuộc các bộ, ngành đều thống nhất cao dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo, phù hợp với các Luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Thượng tá Phùng Chí Công, Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại 02 Hội thảo, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nghiên cứu, tiếp thu đề xuất sửa đổi, bổ sung 05 chính sách lớn trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật, gồm:

(1) Cắt giảm, đơn giản hoá hồ sơ, giấy tờ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ như: Bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự… tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(2) Bổ sung “Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” vào khái niệm công cụ hỗ trợ để tạo hàng lang pháp lý trong công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ.

(3) Cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ nước ngoài trong khi điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn; cho phép mua bán, trao đổi, cho, tặng, phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(4) Điều chỉnh thời hạn giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có thời hạn 05 năm sang không có thời hạn; đồng thời, điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ để bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý, cấp phép công cụ hỗ trợ, cắt giảm được 04 thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận đăng ký, công cụ hỗ trợ.

(5) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này; bổ sung quy định về việc điều chỉnh giấy phép vật liệu nổ công nghiệp...

Phát biểu kết luận tại 02 Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện Lãnh đạo các đơn vị, địa phương và các bộ, ngành trong tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất