Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023

Chiều ngày 10/02/2023, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023 tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương. Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Tại điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương có đại diện lãnh đạo Công an địa phương, cán bộ làm công tác pháp chế.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng tham luận tại Hội nghị với chủ đề “Kết quả nghiên cứu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội”.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong bài tham luận, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết trong năm 2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được giao nhiệm vụ xây dựng và phối hợp xây dựng 02 luật, 02 Nghị định (trong đó có 01 Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định), đồng thời nhấn mạnh những giải pháp, kiến nghị trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung và xây dựng 02 luật, 02 Nghị định mà Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được giao xây dựng nói riêng. Cụ thể: (1) Đề nghị quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chú trọng về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cũng như rà soát để khắc phục, bổ sung những quy định mới, những hành vi vi phạm mới trong thực tiễn mà chưa có quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp; (2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới nhận thức, đổi mới về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao; (3) Tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an với các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới phương thức phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với Công an 63 địa phương, phối hợp giữa đơn vị thuộc Bộ với hệ lực lượng Công an 63 địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong công tác xây dựng pháp luật thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức sâu rằng nhiệm vụ xây dựng pháp luật là đặc biệt quan trọng, là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cần tập trung cao độ để xây dựng văn bản kịp tiến độ hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đồng chí Trung tướng Lê  Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ xây dựng pháp luật là lợi ích chung của toàn thể xã hội chứ không phải vì lợi ích riêng của ngành nào, lĩnh vực nào, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mang lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất