Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2023 trong Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày 06/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đại tá Đỗ Trung Kiên, Uỷ viên chuyên trách UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng Đảng của các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cục.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023 tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Cục đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA ngày 30/9/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giấy khen tặng 06 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTCH đã trao quyết định công nhận Kiểm tra viên cao cấp cho đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục; trao giấy khen của Đảng ủy Cục cho 06 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao quyết định công nhận Kiểm tra viên cao cấp cho đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cấp uỷ các Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Cục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng triển khai thực hiện Đề án thành phần số 16 “Xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng CAND; lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức bên trong của Cục theo lộ trình, Đề án của Bộ; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Công an; thực hiện tốt vai trò Thường trực Tổ Công tác Đề án 06/CP tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, chủ động trong công tác nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý đảng viên để kịp thời phòng ngừa vi phạm; góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất