Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chiều ngày 20/12/2022 tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Ban tổ chức đã công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu năm 2022.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đã đạt được của lực lượng Công an nhân dân (CAND), Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 cho 29 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND. Bộ Công an quyết định tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2022 cho 44 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trong năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã xác định phương châm của toàn lực lượng: “Ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức, vì Nhân dân phục vụ”, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật: Tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đây là Đề án có ý nghĩa rất quan trọng đến việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia; với vai trò thường trực của Đề án 06, đã giúp lãnh đạo Bộ Công an tham mưu Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA ngày 30/9/2022 về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 về định danh và xác thực điện tử, tổ chức khai trương hệ thống định danh điện tử đánh dấu Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có định danh điện tử, đây cũng là nền tảng quan trọng để phục vụ mục tiêu hướng tới phát triển công dân số, kinh tế số, xã hội số. Thời gian qua, toàn lực lượng Công an nhân dân mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên toàn quốc với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” đã không kể ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, tuyên truyền người dân về ý nghĩa, tiện ích mang lại của việc triển khai thực hiện Đề án 06, thực hiện tốt công tác cấp, quản lý Căn cước công dân gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân. Tính đến nay đã cấp được trên 76 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp, thu nhận gần 18 triệu tài khoản định danh điện tử, ứng dụng các tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý con dấu; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Phản ứng nhanh triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Với những đóng góp trên, năm 2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã được Chính phủ tặng danh hiệu Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất