Quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 09/12/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng uỷ CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Công an các địa phương tại các điểm cầu trong cả nước...

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy CATW, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 và Dự thảo Chương trình hành động. Báo cáo nêu rõ: Ngày 19/11/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW ban hành Thông báo kết luận số 180 đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau gần 1 tháng quán triệt, thực hiện quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, công tác triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 đạt được một số kết quả nổi bật.

 Trung tướng Tô Ân Xô trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tính đến ngày 09/12/2022, đã có 100% Công an các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt cho các đơn vị trực thuộc, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118. Đã có 22/63 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành chương trình hành động; 31/63 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 

Về tiến độ thực hiện các Đề án thành phần và Đề án của Công an địa phương, căn cứ Kế hoạch số 118 và Thông báo kết luận số 180, Công an các đơn vị, địa phương đang tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Đề án để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Về Dự thảo chương trình hành động của Đảng uỷ CATW triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII, gồm: Nghị quyết số 27, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 42, ngày 20/10/2022 về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; Kết luận số 45, ngày 17/11/2022 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Hội nghị đã tập trung làm rõ những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị và Đảng uỷ CATW, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 tới từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Tự mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện Nghị quyết, từ đó nâng cao ý thức, tự rèn luyện, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao năng lực, chất lượng công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 180 của Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, trọng tâm là triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Bên cạnh đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc quán triệt, phổ biến, thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã được xác định, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, các Đề án nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố, tranh thủ tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ địa phương xây dựng các lực lượng, đơn vị thuộc Công an tỉnh, thành phố đạt được lộ trình, yêu cầu đề ra.

Với 22 Đề án thành phần và Đề án của Công an địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch để triển khai cụ thể theo phương châm 05 rõ: "Rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm", trong đó tập trung ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của Đề án đã đề ra.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất