Sẵn sàng các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024

Cùng với thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận là ảnh khuôn mặt và vân tay, Luật Căn cước quy định, từ ngày 01/7/2024 cơ quan Công an sẽ tiến hành thu nhận thêm thông tin về mống mắt của công dân khi đi làm Căn cước mới. Hiện, Bộ Công an đã lựa chọn thiết bị chuyên dụng công nghệ cao để thực hiện việc thu nhận mống mắt. Quy trình thu nhận cũng đã được các đơn vị chức năng của Bộ Công an nghiên cứu, tiến hành thử nghiệm nhiều lần và hiện đã hoàn thiện quy trình.

Từ ngày 01/7/2024, mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an khi người dân đến làm thẻ Căn cước mới.

 

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã ban hành các quyết định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sinh trắc học ADN, giọng nói - đây là 2 thông tin sinh trắc học được thu thập chỉ khi công dân có nhu cầu, không bắt buộc. Về danh sách các cơ quan, tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu ADN đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu Căn cước khi công dân có yêu cầu là: Phòng xét nghiệm di truyền Genestory trực thuộc Công ty cổ phần Genestory.

Để sẵn sàng phục vụ Nhân dân thu nhận Căn cước từ ngày 01/7/2024, hiện Công an các địa phương cũng đã nâng cấp, bổ sung, cập nhập phần mềm thu nhận; đảm bảo về hạ tầng và trang thiết bị.  Cùng với đó, công tác đào tạo tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm, trang thiết bị cho các Công an đơn vị, địa phương cũng đã được triển khai từ sớm, đảm bảo mỗi cán bộ nắm vững và thuần thục các quy trình thu nhận Căn cước.

Từ đầu năm 2024, công tác tuyên truyền cũng đã được Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh. 10 điểm mới của Luật căn cước đã được đăng tải, chia sẻ rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Như vậy, chỉ sau gần 8 tháng kể khi Luật Căn cước được Quốc hội thông qua, cho đến nay, với vai trò thường trực giúp lãnh đạo Bộ Công an trong triển khai Luật Căn cước, Cục Cảnh sát QLHC về TTH đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Công an các đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực, đảm bảo việc thực thi triển khai luật Căn cước và sẵn sàng phục vụ Nhân dân từ ngày 01/7/2024./.

                                                                        Mai Hanh - Văn Thường

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất