Kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, các Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong lực lượng Công an nhân dân tại Công an một số địa phương.

 

Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn kiểm tra số 03 tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA tại Công an Thành phố Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu ban hành quyết định thành lập 03 Đoàn kiểm tra; đồng thời chủ trì, phối hợp với một số đơn vị chức năng liên quan, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện  Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA tại Công an các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, hoàn thành việc kiểm tra trong tháng 10/2023. Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu và đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH làm Trưởng các đoàn kiểm tra tại 09 tỉnh, thành phố nêu trên.

Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn kiểm tra số 02 tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA tại Công an tỉnh Đắk Nông

Các Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở: Đảng bộ Phòng Tham mưu; Chi bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Chi bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đảng ủy Công an một số thành phố, huyện thuộc Công an cấp tỉnh, Chi bộ Công an cấp xã; đồng thời làm việc với Công an cấp tỉnh được kiểm tra về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA gắn với việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06/CP tại địa phương; tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của Công an địa phương trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; công tác đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", gắn với quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử; những nội dung đề xuất góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Căn cước đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Đề án 06/CP và công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và dữ liệu.

 


Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA tại Công an các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh

Phát biểu kết luận tại Công an các địa phương được kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra đảm bảo đầy đủ, khoa học; báo cáo kết quả các nội dung thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA đã tập trung bám sát đề cương gợi ý. Bên cạnh các mặt công tác đã làm được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đoàn kiểm tra đề nghị Công an các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06/CP, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là vai trò của Tổ trưởng tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP; tham mưu giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 tại địa phương; thường xuyên bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” gắn với quản lý cư trú, cấp định danh điện tử, cấp Căn cước công dân; công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện 44 mô hình điểm đảm bảo đúng tiến độ; đảm bảo công tác an ninh, an toàn thông tin phục vụ tốt công tác chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn; tuyên truyền dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong các tầng lớp Nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất