Bộ Công an phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy, ngày 09/3/2023 Bộ Công an ban hành Kế hoạch 113/KH-BCA-C04 tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cũng đã có văn bản yêu cầu các Phòng, Trung tâm trực thuộc Cục phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ biết, tham gia Cuộc thi này và yêu cầu các Phòng, Trung tâm cung cấp hình ảnh, video, clip phản ánh về các hoạt động liên quan đến tổ chức Cuộc thi gửi về Cục để tổng hợp.

Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện pháp luật về phòng chống ma túy.

Về đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban ra đề thi).

Về nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

- Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Có 2 hình thức thi gồm: thi viết và thi trực tuyến. Thí sinh tham gia dự thi truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi trực tuyến theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức. Thí sinh có thể tham gia đồng thời cả 2 hình thức thi. 

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đồng thời tổ chức 3 vòng thi tháng trực tuyến trên website cuộc thi.

Thông tin về cuộc thi, giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải thi Cuộc thi chung cuộc và các vòng thi tháng sẽ được công bố trên website của cuộc thi https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/; trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất