Mô hình Câu lạc bộ kinh doanh lưu trú an toàn về an ninh trật tự tại tỉnh Bến Tre

Câu lạc bộ Cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về an ninh, trật tự ra đời vào ngày 15/3/2012, được tổ chức thí điểm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, sau đó được nhân rộng ra nhiều huyện trên địa bàn tỉnh và đến cuối năm 2018 được Ban Dân vận tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre công nhận đạt mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ vận động hộ kinh doanh tham gia Câu lạc bộ (Ảnh sưu tầm) 

Câu lạc bộ (CLB) được chia thành các tổ theo địa giới hành chính của huyện, được UBND huyện ra Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động; các hội viên tham gia CLB bầu ra Ban chủ nhiệm để quản lý, điều hành hoạt động của CLB. Ban chủ nhiệm CLB có tổ giám sát, bao gồm: Đại diện Công an huyện, UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm tổ chức họp CLB một lần và thường xuyên thông báo đến các thành viên về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả. Qua các cuộc họp, Ban Chủ nhiệm tuyên truyền những quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ lưu trú, trao đổi thông tin về an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Từ đó, các cơ sở cung cấp thông tin có liên quan và kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, đồng thời tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng có cơ hội thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời, đáp ứng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

“Câu lạc bộ kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT huyện Mỏ Cày Bắc” họp các thành viên CLB (Ảnh sưu tầm)

Trong suốt 11 năm hoạt động, các mô hình“Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về an ninh, trật tự” tại tỉnh Bến Tre đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, ý thức cảnh giác của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong việc phát hiện, tố giác các loại tội phạm, giảm tình hình vi phạm do khách lưu trú vi phạm tại các cơ sở. Hiện nay, mô hình đang nhận được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và Nhân dân trên địa bàn; qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bảo đảm, giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác QLHC về TTXH./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất