Công an tỉnh Thái Nguyên - Phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP). Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06/CP; thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP với 25 thành viên (gồm 22 lãnh đạo các sở, ban, ngành; trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng Tổ công tác, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh là Tổ Phó Thường trực Tổ công tác); thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP tại 9/9 đơn vị cấp huyện, 178/178 đơn vị cấp xã và 100% tổ, thôn, xóm trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2022, với vai trò là Cơ quan thường trực giúp việc cho UBND tỉnh thực hiện Đề án 06/CP, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức họp nhằm rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã, đang và sẽ thực hiện nhằm thực hiện tốt việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trong quá trình triển khai luôn quán triệt việc đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân; không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực; bước đầu tạo nền tảng, tiền đề cho năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên vào chiều ngày 23/02/2023

Dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ngành, địa phương đã thực hiện 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện cấp 7.634 chữ ký số cá nhân chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, tài khoản định danh điện tử cho công dân đạt kết quả cao; cấp căn cước công dân đạt 99%. Cùng với đó, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh có bệnh nhân sử dụng căn cước công dân làm thủ tục khám; tạo tài khoản an sinh xã hội và chi trả chính sách cho trên 12.000 hộ nghèo, cận nghèo. Đã triển khai xác thực, định danh, đồng bộ dữ liệu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các bậc học từ mầm non tới lớp 12 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Với những thành tích đã đạt được, chiều ngày 23/02/2023 Hội nghị trực tuyến từ Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên đến UBND cấp huyện, cấp xã đã được tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và thành viên Tổ công tác trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp tỉnh, huyện, xã tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06/CP và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến; triển khai các thiết bị, ứng dụng tiện ích phục vụ trực tiếp cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên truyền hình, phát thanh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang mạng zalo, facebook…để tuyên truyền lợi ích của Đề án 06/CP đến từng hộ gia đình và người dân. Trong quá trình thực hiện Đề án phải đảm bảo an ninh mạng, an toàn hệ thống theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Cũng tại Hội nghị, Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Tham mưu là 03 trong tổng số 09 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất