Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ tháng 02/2023

Ngày 24/02/2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 02/2023.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 là đại diện các bộ, ngành có liên quan cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, trong tháng 02/2023, Văn phòng chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định, quy chế, quy trình, quy hoạch, mục tiêu, yêu cầu, nội hàm, nội dung cụ thể xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng lộ trình chi tiết các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trong năm 2023, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức… Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã chủ động họp với các đơn vị để rà soát các văn bản pháp luật cần sửa đổi, phục vụ triển khai Đề án 06…

Toàn cảnh cuộc họp

Tính đến ngày 23/02/2023, đã thu nhận 21,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó phê duyệt 20,2 triệu hồ sơ (đạt 92,2% so với tổng số hồ sơ được thu nhận; tăng 3.279.222 hồ sơ so với cuối tháng 12/2022; có 4,5 triệu tài khoản kích hoạt (chiếm 22,66% tổng tài khoản phê duyệt; tăng 2 triệu tài khoản so với cuối tháng 12/2022), tiếp tục phát triển các tiện ích trên VNeID theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đã có 128.855 lượt khai báo thông tin lưu trú từ 29.110 công dân; có 803 tin phản ánh về an ninh, trật tự từ 501 công dân qua VNeID).

Đối với việc cấp thẻ Căn cước công dân, có 78,6 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử được cấp cho công dân (tăng 2 triệu thẻ so với cuối tháng 12/2022). Ngoài ra, đã triển khai, kết nối, chia sẻ với 13 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước, 03 doanh nghiệp viễn thông và 60 địa phương (tăng 01 doanh nghiệp và 29 địa phương so với tháng 12/2022). Các đại biểu tham luận tại cuộc họp

Tham luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung, đánh giá làm rõ những vấn đề cần triển khai trong thời gian tới như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý dữ liệu công chức, viên chức; đẩy mạnh triển khai thực hiện hoá đơn điện tử; giải pháp sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử, gắn định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất; lộ trình để làm sạch đối với những thông tin thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Tô Lâm, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các bộ, ngành cần khẩn trưởng bám sát, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để tập trung triển khai ngay, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện phải gắn với quán triệt, triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06... Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tiếp sang môi trường điện tử theo Đề án 06, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, cắt giảm các thành phần hồ sơ, giấy tờ, chia sẻ dữ liệu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp

Đối với nhiệm vụ triển khai nhân rộng 02 dịch vụ công liên thông trên toàn quốc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: Công an, Y tế, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023). Đây là nhóm thủ tục hành chính liên quan đến nhiều bộ, ngành, mang lại lợi ích thiết thực, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 03 thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí thành viên Tổ công tác cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là Trung tâm dữ liệu của Chính phủ, không phải của Bộ Công an, các bộ, ngành là những đơn vị sẽ sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu này. Do đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng Đề án này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xác thực thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu đăng ký thuế để làm sạch dữ liệu. Đồng thời, nghiên cứu triển khai giải pháp sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử, gắn định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất