Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lấy ý kiến tham gia vào Trang thông tin điện tử
+ Phòng PC64, PC64B gửi công văn tham gia đóng góp ý kiến về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 30/8/2012 để tập hợp, chỉnh sửa và tổ chức công bố hoạt động chính thức Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

 

+ Cán bộ, chiến sĩ và người dân có thể trực tiếp gửi ý kiến tham gia vào hòm thư điện tử csqlhc.ttxh@gmail.com hoặc gửi vào mục Ý kiến công dân.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất