Đoàn đại biểu Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư về công tác chuyển đổi số

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng; đồng chí Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng và Ban Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) tham dự buổi làm việc.

Đoàn đại biểu cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an)

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham quan, xem phim giới thiệu về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và được nghe đồng chí Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giới thiệu khái quát về chức năng của Phòng bản đồ số thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.  

              

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giới thiệu khái quát về chức năng của Phòng bản đồ số thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao đổi với Đoàn đại biểu Ủy ban Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp ý kiến của Nhân dân, các cử tri cả nước gửi tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay đó là thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Bộ Công an, trực tiếp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng Cơ sở dữ liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu của các tổ chức thành viên với 11 giai tầng, trong đó giai cấp nông dân chiếm tới hơn 66,97 % dân số toàn quốc…. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giúp Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đồng thời tiết kiệm kinh phí ngân sách của Nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình vận hành. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06. Các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đều có nhiệm vụ trong Đề án 06 và sẽ được thụ hưởng những thành quả của Đề án 06. Để việc xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2035 thành công, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung nghiên cứu, mời các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, thẩm duyệt nội dung Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Công an, trực tiếp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) sẽ phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án; đồng thời sẽ luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện công tác chuyển đổi số; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất