Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 trong Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Sáng ngày 28/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chức năng của Văn phòng Bộ, Cục Tổ chức cán bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022, tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Cục đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, trong đó đã tham mưu Đảng ủy CATW ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA, ngày 30/9/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng, báo cáo viên cấp Bộ đã phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trao tặng Giấy khen cho đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân đại diện cho 51 đảng viên đủ tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Cục, của cán bộ, đảng viên trong năm 2022; đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2023, tiếp tục tham mưu Đảng ủy CATW thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng CAND”; khẩn trương xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2023 trên cơ sở tham mưu của các Phòng, Trung tâm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm của các tập thể và cá nhân trong đơn vị./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất