Nhiệm vụ xây dựng Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023

Ngày 31/3/2023, Chính phủ tổ chức phiên họp và ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Tại Nghị quyết số 46/NQ-CP, Chính phủ đánh giá cao các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, pháp luật, đề xuất nhiều nội dung quan trọng, khó, phức tạp, cấp bách, nhạy cảm để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tại phiên họp chuyên đề, Chính phủ yêu cầu thời gian tới tập trung xây dựng những dự án luật như: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023 của Chính phủ

Đặc biệt, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng căn cước, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Trong đó: về tên gọi của Luật, thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước; về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 17 dự thảo Luật), thống nhất giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này; về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi (Điều 20 dự thảo Luật), về tích hợp thông tin (Điều 23 dự thảo Luật); về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật)… cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với pháp luật liên quan. Quy định trong luật những nội dung có tính ổn định, thống nhất cao; những nội dung mới, còn biến động thì giao Chính phủ quy định bảo đảm linh hoạt trong điều hành và kịp thời điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn; tiếp tục rà soát các điều ước quốc tế liên quan để có quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam và sự phát triển của công nghệ trên nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng căn cước trong các giao dịch; bảo đảm bí mật đời tư, bí mật cá nhân theo quy định của Hiến pháp.

Chính phủ yêu cầu công tác xây dựng pháp luật cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành, tăng cường nhiệm vụ lập pháp của Chính phủ, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo động lực, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều ngành, lĩnh vực, có nhiều đột phá về thể chế để sửa đổi các quy định chưa phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc, bổ sung quy định về các vấn đề mới. Với thời gian chuẩn bị gấp rút, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về thủ tục và chất lượng để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện các hồ sơ văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất