THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

          I. Công việc tuyển dụng

          1. Nhân viên hành chính, tổng hợp

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Văn thư, lưu trữ/Quản lý hành chính nhà nước/Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên: các ứng viên trẻ tuổi, năng động, tận tụy với công việc.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          2. Nhân viên kinh doanh

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên: các ứng viên trẻ tuổi, năng động, tận tụy với công việc.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          3. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống Công nghệ thông tin

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin/Tin học/An ninh thông tin… hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc (xếp loại Khá trở lên).

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong vận hành an ninh, an toàn hệ thống Công nghệ thông tin;Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ quản lý dự án công nghệ thông tin; Kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện an ninh bảo mật; Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm liên quan để phục vụ công tác; Có khả năng truyền đạt các thông tin về hệ thống công nghệ thông tin một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          4. Nhân viên kỹ thuật phần mềm

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin/Tin học/An ninh thông tin… hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, năng động, phân tích đàm phán, giải quyết vấn đề tốt; Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả; Khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; Có kinh nghiệm thực tập mảng triển khai phần mềm, kiểm thử phần mềm;Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu SQL Server.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          5. Nhân viên phát triển phần mềm

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin/Tin học/An ninh thông tin… hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên ứng viên có hiểu biếtvề các ngôn ngữ Java Core, các framework Java như EE, Spring, Struts, Hibernate ... vàmột số design pattern thông dụng; Có khả năng, kinh nghiệm nghiên cứu phát triển phần mềm; Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giảithuật, lập trình hướng đối tượng ...; Thành thạo SQL, PLSQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL;Có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, chính phủ (kinh nghiệm 2 năm trở lên), ham học hỏi tìm tòi sáng tạo, có tinh thần nghiêm túc.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          6. Nhân viên quản trị hệ thống Công nghệ thông tin

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin/Tin học/An ninh thông tin… hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống Công nghệ thông tin.

          - Ưu tiên: các ứng viên trẻ tuổi, năng động, tận tụy với công việc.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          7. Nhân viên thủ kho

          Số lượng: 01 chỉ tiêu

          Tiêu chuẩn:

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định để làm việc trong Công an nhân dân.

          - Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên đến dưới độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động.

          - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế/Kế toán/Thống kê… hoặc các chuyên ngành có liên quan đến vị trí công việc hoặc có nghiệp vụ về quản lý kho. Sử dụng thành thạo máy vi tính.

          - Sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

          - Ưu tiên: các ứng viên trẻ tuổi, năng động, tận tụy với công việc.

          Địa điểm làm việc: Tại trụ sở Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Hà Nội (bố trí theo yêu cầu công việc).

          Loại hợp đồng giao kết: Người lao động được ký Hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi được xem xét ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          II. Lương và chế độ chính sách khác của người lao động

- Theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

- Tiền lương theo thỏa thuận.

- Được thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và được hưởng các chế độ phúc lợi khác.

          III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Mẫu 01-HĐLĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân) có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động làm việc;

- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) theo yêu cầu của công việc cần tuyển.

          IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/7/2024 đến hết ngày 05/8/2024.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: đồng chí Thiếu tá Trần Năm Vinh; Điện thoại: 091.999.8585.

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: TẠI ĐÂY

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất