Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và  PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm khoa học còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật… Tọa đàm được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (TP Hà Nội) đến điểm cầu Công an các địa phương.

Các Đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Từ rất sớm, Người đã răn dạy về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Người khẳng định, “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự; hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Người đảng viên cần giữ danh dự của cá nhân, cũng là gìn giữ, bảo vệ thanh danh cho Đảng. 

“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi đảng viên. Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng” - PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh. 

PGS.TS Vũ Trọng Lâm phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, căn dặn lực lượng CAND: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tham luận tại Tọa đàm khoa học


Tại Tọa đàm khoa học “CAND khắc ghi lời căn dặn: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận tiêu biểu của các nhà khoa học: TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương... ; cùng nhiều tham luận của lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng CAND.

Tham luận của các đơn vị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quá trình quán triệt, thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp gắn quá trình quán triệt và làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với việc học và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy và quyết tâm triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng CAND.

Các Đại biểu tham luận tại Tọa đàm khoa học

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH là một trong những đơn vị phát biểu tham luận tại Tọa đàm khoa học đã khẳng định: Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn luôn “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số ngày càng có vai trò quan trọng, vừa là xu thế tất yếu, vừa là đòi hỏi khách quan đối với mỗi quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội để các quốc gia bứt phá vươn lên, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động tham mưu với Bộ Công an đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực quan trọng này, làm cơ sở phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện như: việc triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết 175-NQ/CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ về phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia…

Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tham luận tại Tọa đàm khoa học

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các nhà khoa học và các ý kiến tham luận tại Tọa đàm; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và các kiến nghị, giải pháp mà các đại biểu đã nêu trong các bài tham luận. Đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện lời căn dặn“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong toàn lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tổng kết Tọa đàm

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, toàn lực lượng CAND phải tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Tiếp tục khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. 

Các Đại biểu dự Tọa đàm khoa học


Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo triển khai thật tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung: CAND khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản Cuốn sách: CAND khắc ghi lời căn dặn“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền trong CAND. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị mình để nghiên cứu, biên soạn bài giảng, tài liệu sinh hoạt chính trị, phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy cho cán bộ, chiến sĩ theo yêu cầu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất