BỘ CÔNG AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn “nước rút” triển khai và hoàn thành Dự án trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Dự án nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện quét được khoảng 80 triệu Phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu). Các nội dung công việc quan trọng khác cũng đã được gấp rút thực hiện như: xây dựng dự thảo Phương án nhập liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng hệ thống phần mềm, quy trình kết nối giữa hệ thống Căn cước công dân với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí nhân lực tại Công an các cấp, nhất là việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã để phục vụ công tác triển khai Dự án tại cơ sở…

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án, ngày 04/3/2020, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó xác định rõ từng hạng mục phải triển khai, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân thực hiện với mục tiêu đặt ra là: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 01/12/2020; hoàn thành toàn bộ Dự án trước ngày 30/4/2021, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân; đồng thời phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND”.

Trong phiên tham luận, các đại biểu thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Dự án tại cơ sở; đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và sự quyết tâm của các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; sự đồng lòng, quyết tâm của Công an các địa phương trong tổ chức triển khai, thực hiện Dự án.

Chỉ đạo các mặt công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo và Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện các thủ tục pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện Dự án phải đảm bảo tiến độ, làm theo đúng quy định của pháp luật, không được chủ quan, nóng vội dẫn đến vi phạm và gây lãng phí. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, cần bố trí đủ nguồn nhân lực thực hiện Dự án từ Trung ương tới địa phương, nhất là tại cấp xã, phường, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy trong toàn quốc sẵn sàng cho việc đảm bảo hoạt động của Cơ sở dữ liệu khi Dự án hoàn thành. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các phương án kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Bộ, ngành khác đảm bảo an toàn và bảo mật.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất